test cac module 3 4

Quận 5 tổ chức diễu hành xe tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Quận 5 tổ chức diễu hành xe tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tinh hình bình thường mới” để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng...

Quận 5 tổ chức diễu hành xe tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Quận 5 tổ chức diễu hành xe tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tinh hình bình thường mới” để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng...