Uncategorized

Chuyên mục: Mỗi quyển sách – Một góc nhìn về cuộc sống “Lịch sử Việt Nam bằng tranh – Trần Hưng Đạo”

Đây là chuyên mục do Thư viện Trung tâm văn hóa Quận phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 thực hiện. Thư viện Quận 5 trân trọng giới thiệu quyển sách Lịch sử Việt Nam bằng tranh "Trần Hưng Đạo" Tác giả: Chủ biên: Trần Bạch Đằng Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân Tranh: Nguyễn...

Read more