Thứ năm, 11/1/2018
Tổ chức sự kiện, triển lãm, các hoạt động văn hóa nghệ thuật

       Cơ sở 2 Trung tâm Văn hóa quận 5 là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động và sinh hoạt văn hóa nghệ thuật người Hoa gắn với việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào dân tộc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong cộng đồng người Hoa, xây dựng mối quan hệ mật thiết với các hội quán, đoàn thể, trường học người Hoa trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghệ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đội nhóm câu lạc bộ. Tổ chức bồi dưỡng đào tạo năng khiếu nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật của người Hoa trên địa bàn quận.                                                                                                                              Cơ sở 2 Trung tâm văn hóa quận 5 thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật như: liên hoan hội diễn văn nghệ quần chúng tiếng Hoa, triển lãm mỹ thuật, thư pháp, các nhóm nhạc xã, liên hoan Khúc hát Trăng rằm, Karaoke, ca cổ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc của người Hoa.

       Trong thời gian tới, Trung tâm văn hóa quận 5 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa góp phần tạo nguồn, đảm bảo cân đối thu chi. Quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.Thực hành tiết kiệm, bảo quản tốt các trang thiết bị, tài sản; an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và cho người dân đến sinh hoạt. Dự án : Xây dựng, thiết kế phòng trưng bày truyền thống người Hoa ở Chợ Lớn.

 

 

        Câu lạc bộ Mỹ thuật Quận 5

Câu lạc bộ Mỹ thuật tổ chức triển lãm tranh thủy Mạc

 

Lớp khiêu vũ tổ chức tại cơ sở 2

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật ca kịch truyền thống người Hoa