Thứ năm, 31/12/2009

 

Line Dance
HLV : Trương Ngọc Hoàng Yến,
           Nguyễn Thị Bích Thùy

Giờ học: 6h  hoặc 19h ( thứ 2, 4, 6)
Học Phí: 220.000đ/tháng (học 3 ngày)
Học Phí: 350.000đ/tháng (học 6 ngày)
 

 

 

 

Belly Dance
HLV : Trương Ngọc Hoàng Yến

Giờ học :
Sáng  :  07h00 – 08h00
Chiều :  15h00 - 16h00
              16h00 -  17h00
               17h00 - 18h00

       Tối:      19h00 - 20h00 ( thứ 2, 4, 6)
Học phí : 190.000đ/ 3 ngày 2-4-6 or 3-5-7
300.000đ học suốt tuần


Belly Aerobic
HLV : Trần Bội Cúc

Giờ học :     19h00 - 20h00.
Học phí : 200.000đ/ 3 ngày 2-4-6 or 3-5-7, 280.000đ học suốt tuần

 

 

Aerobic Dance:
HLV : Trương Ngọc Hoàng Yến

Giờ học :
Sáng        :  08h00 – 09h00
                     16h00 - 17h00
Chiều       : 19h00 – 20h00 ( thứ 2, 4, 6)

Học phí :  190.000đ/tháng 3 ngày 2-4-6 or 3-5-7
300.000đ/tháng học suốt tuần

 

Nhịp điệu Hiện đại.
HLV : Trương Ngọc Hoàng Yến

Giờ học : Chiều : 18h00 -19h00

Học phí : 120.000đ/tháng tuần học 3 ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
180.000đ/tháng học suốt tuần

 

TD Thẫm mỹ nâng cao kết hợp nhạc

* Sáng : 6h00 -  7h0      HLV Nguyễn Thị Bích Thùy 
          
    7h00 - 8h00     HLV Nguyễn Thị Bích Thùy 
         08h00 – 09h00      HLV Nguyễn Thị Bích Thùy
          09h00 - 10h00     HLV  Ngô Ngọc Nga


* Chiều : 13h00 - 14h00 HLV La Sấy Bình
                 14h00 - 15h00 HLV  La Sấy Bình
                15h00 – 16h00 HLV La Sấy Bình
               16h00 – 17h00       HLV Trần Bội Cúc
              17h00 – 18h00       HLV Trần Bội Cúc

18h00 – 19h00      HLV Trần Bội Cúc

19h00 - 20h00  La Sấy Bình

Học phí : 200.000đ/tháng tuần học 3 ngày 2-4-6 or 3-5-7
280.000đ/tháng học suốt tuần

 

Thể dục Nhịp điệu Thiếu nhi
HLV  Trương Ngọc Hoàng Yến, Lý Tuyết Bình

Giờ học :
* Chiều : 17h00 -18h00

Học phí : 120.000đ/tháng tuần học 3 ngày 3-5-7

  

 

 

TD Thẫm mỹ nhạc

* Sáng :  05h00 - 06h00
   06h00 – 07h00  HLV Nguyễn Hồ Điệp Mai
 

HLV Lễ Nguyễn Quỳnh Như, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hà  

Học phí : 160.000đ/tháng tuần học 3 ngày 2-4-6 or 3-5-7
220.000đ/tháng học suốt tuần 

 

Môn Yoga :

* Sáng  : 06h00 – 07h00       HLV Nguyễn Thị Ngọc Hà
                7g00- 8g00               HLV Trần Bội Cúc

                 8g00-9g00           HLV Trần Bội Cúc


* Chiều : 13h00 – 14h00       HLV Nguyễn Thị Ngọc Hà  
                 14g00- 15g00        HLV Nguyễn Thị Ngọc Hà   

                 15g00-16g00       HLV Trương Ngọc Hoàng Yến

                 16h00 - 17h00        HLV Tôn Nữ Như Hạnh.
 17h00 - 18h00        HLV Tôn Nữ Như Hạnh.
 18h00 - 19h00        HLV Tôn Nữ Như Hạnh.
  19h - 20h                 HLV Trần Bội Cúc - Trương Ngọc Hoàng Yến

    Học phí : 250.000đ/tháng tuần học 3 ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7.
                     450.000 đ/tháng (học suốt tuần)
           

YOGA - DANCE:    7h - 8h (suốt tuần)

    HLV Trương Ngọc Hoàng Yến 
   Học phí :  260.000đ/tháng tuần học 3 ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7.
                     480.000 đ/tháng (học suốt tuần)

 

Môn Thẫm mỹ Hiện đại

HLV:  Trương Ngọc Hoàng Yến 

Học phí: 190.000 đ/tháng tuần học 3 ngày  thứ 2 - 4 - 6 hoặc thứ 3 - 5 - 7.

                 300.000 đ/tháng (học suốt tuần).

 

* Sáng: 7h00 - 8h00

               9h00 - 10h00

* Chiều 16h00 - 17h00

               18h00 - 19h00.

 

Belly Dance Thiếu nhi:
HLV : Trương Ngọc Hoàng Yến

Giờ học :
Chiều :  17h00 - 18h00 - suốt tuần
             

Học phí : 120.000đ/ 3 ngày 2-4-6 or 3-5-7
Suốt tuần: 220.000 đ

Khiêu vũ Nghệ thuật : HLV: Trương Ngọc Hoàng Yến

Giờ học:      - 7g00 - 8g00

- 8g00 - 9g00

Học phí: 200.000đ/3 ngày (3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6)

Suốt tuần: 300.000 đ

 

    ZUMBA 

Giờ học: 17g00 - 18g00 -  HLV Trương Ngọc Hoàng Yến
Học phí 200.000( 3 ngày) - 300.000 (suốt tuần)