Thứ sáu, 30/8/2019

        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Quận Đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa Quận 5 tổ chức Hội thi Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
       Nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.
         Hội thi là hình thức sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần;  góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động; quần chúng nhân dân; đoàn viên, hội viên, giáo viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
II. THỂ LỆ HỘI THI:
1. Đối tượng tham gia: nhân dân các giới; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên, giáo viên đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn quận 5.
2. Nội dung và hình thức hội thi:
2.1.Hình thức:
      -  Mỗi đơn vị đăng ký thành đội thi gồm 5 người.
      -  Hội thi được tiến hành qua 2 phần thi, mỗi đội thi tham gia:
      + Phần thi trắc nghiệm: Đội thi cử 4 thành viên tham gia theo hình thức giơ bảng chọn đáp án.
      + Phần thi thuyết trình:  Mỗi đội cử một thành viên thuyết trình, thời gian từ 7 đến 10 phút, (khuyến khích có minh họa bằng các hình thức ca, múa, trình chiếu hình ảnh tư liệu) và nội dung minh họa gửi về Ban tổ chức trước ngày thi 7 ngày.
       Lưu ý : bài thuyết trình đánh vi tính khổ giấy A4, kiểu chữ Time new Roman, cỡ chữ 14; có minh họa hình ảnh, trang trí đẹp, đóng cuốn. Bài viết cần ghi rõ tên đơn vị, danh sách địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên đơn vị công tác, học tập hoặc nơi tham gia sinh hoạt.
2.2. Nội dung
      + Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần thi trắc nghiệm).
      + Nêu khái quát những nội dung trọng tâm trong Di chúc Bác Hồ.
     + Nêu nhận thức của mình về giá trị lịch sử và thời đại, về tính giáo dục, về ý nghĩa của bản Di chúc Bác Hồ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
     + Từ một nội dung cụ thể tâm đắc nhất trong bản Di chúc, thí sinh liên hệ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Thời gian:
     - Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/8/2019: các đội dự thi đăng ký và gửi về Ban Tổ chức hoặc đơn vị chủ quản danh sách thành viên tham gia và bài dự thi theo nội dung đã nêu.
     - Ngày 19/8/2019: Họp bốc thăm thứ tự dự thi
     - Ngày 25/8/2019: Tổ chức Hội thi, Tổng kết, trao giải (dự kiến Hội trường lầu 1 – Trung tâm Văn hóa Quận 5).
4. Cơ cấu giải thưởng:  
     - 01 Giải Nhất: 4.000.000đ/giải
     - 02 Giải Nhì: 3.500.000đ/giải
     - 02 Giải Ba: 2.000.000đ/giải
     - 07 Giải Khuyến khích: 1.000.000đ/giải
5. Ban Giám khảo:
     - Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.
     - Đại diện Ban Tuyên giáo Quận 5.
     - Đại diện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban tổ chức:
     - Ông Nguyễn Thành Mỹ               Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 5                                      Trưởng ban
     - Ông Huỳnh Hoàng Anh Tuấn      Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ - Trung tâm Văn hóa Q5             Phó ban
     - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang      Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam  Q5                               Thành viên
     - Bà Võ Thị Thanh Thủy                Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Q5                        Thành viên
     - Ông Trần Tấn Tài                        Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Q5                                    Thành viên
     - Ông Lê Ngọc Thanh Sang          Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Q5                               Thành viên   
     - Bà Nguyễn Hữu Uyên Lam         Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Q5                                  Thành viên
     - Bà Lê Thị Hồng Nga                 Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận đoàn 5          Thành viên             2. Phân công:
      2.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5: triển khai vận động cán bộ mặt trận, vận động các hội quán tham gia hội thi và tổ chức tham quan di tích.
     2.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5: triển khai vận động cán bộ Hội, các cơ sở phường, trung tâm thương mại, chợ tổ chức tham quan di tích và tham gia hội thi.
     2.3. Liên đoàn Lao động Quận 5: triển khai vận động cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động trong  khu vực hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức tham quan di tíchvàtham gia hội thi.
      2.4. Quận đoàn 5: triển khai vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, tổ chức tham quan di tích và tham gia hội thi.
     2.5. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5: triển khai vận động 15 phường tham gia hội thi và tổ chức tham quan di tích; đề xuất Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho các thí sinh đạt giải; thông tin hội thi trên Bản tin Quận 5.
     2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5: triển khai vận động viên tham gia hội thi và  tổ chức tham quan di tích.
     2.7. Trung tâm Văn hóa Quận 5 : Triển khai Kế hoạch; tổ chức chuyên đề về Di chúc Bác Hồ, trưng bày, đưa tin nội dung Hội thi trên trang tin điện tử Trung tâm Văn hóa Quận 5; tăng cường tài liệu, sách báo liên quan đến di chúc Bác Hồ tại Thư viện Trung tâm và chi nhánh để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu của các đội dự thi.
     - Trưng bày : Tờ báo Quân đội nhân dân số 2983, ngày 10/9/1969, phát hành bởi Toà soạn số 7 Phan Đình Phùng Hà Nội; In tại: Nhà In Báo Nhân dân tại Di tích Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước ( số 5 Châu Văn Liêm phường 14 Quận 5). Tờ báo gồm bút tích và toàn văn Di Chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố lần đầu tiên năm 1969.
     - Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, trang trí địa điểm hội thi.
     - Thư mời tham dự hội thi; công tác khen thưởng; tổ chức chọn bài, thi thuyết trình và tổng kết hội thi.
     - Tuyên truyền cổ động, ghi hình ảnh tư liệu; tổng hợp, báo cáo kết quả.
     - Tổng hợp chi phí tổ chức, vận động nguồn lực xã hội.
3. Tiến độ thực hiện:
     - Tháng 3: xây dựng kế hoạch
     - Tháng 4: tổ chức họp góp ý, ký liên tịch phối hợp thực hiện và triển khai kế hoạch.
     - Tháng 5, 6, 7: các đơn vị gửi đăng ký số lượng đội thi và bài dự thi.
     - Ngày 19/8/2019: Tổng hợp, tổ chức họp bốc thăm các đội dự thi
     - Ngày 25/8/2019: Tổ chức Hội thi.