Thứ năm, 27/12/2018

       Tối 16-12- 2018 tại cơ sở 2, Trung tâm văn hóa Quận 5 đã tổ chức tổng kết lớp tập huấn kỹ năng biểu diễn và thanh nhạc cho thanh niên dân tộc Hoa, Lớp diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018 do Trung tâm văn hóa Quận 5 phối hợp cùng Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành tổ chức. Thông qua lớp tập huấn đã tạo sân chơi cho các bạn thanh niên Hoa yêu thích văn nghệ có cơ hội nâng cao kỹ thuật biểu diễn thanh nhạc góp phần duy trì và kế thừa phong trào văn nghệ trong cộng đồng người Hoa.

Ông Trần Huy Chí - P Chủ tịch Hội VHNT các Dân Tộc thiểu Số Tp.Hồ Chí Minh tặng hoa
cho ông Lư Chấn Lợi trưởng ban quản lý hội quán Tuệ Thành (nhà tài trợ)

Khách mời Nhóm Circle Band biểu diển tiết mục Trong gương - trăng trong nước

Đức Hòa - Nhóm múa Hải Nam trình bày Tân quý phi túy tửu

Mỹ Mỹ với sự hỗ trợ nhạc công Sáo Trúc Diễn Thiện & Organ X Anh thể hiện
bài Nữ Nhi tình

 

Tiết mục Despacito do Gia Châu - Chấn Thành - Thuận Long - Giang Bình biểu diễn

Tiết mục múa Khúc hát nhạc tình ( Nhóm múa Hải Nam)