Thứ năm, 8/3/2018

  Một số thông tin khuyến mãi hưởng ứng Lễ hội áo dài lần thứ 5 năm 2018 : 

1. CỬA  HÀNG VẢI THÁI TUẤN: Giảm giá 10%  đối với mặt hàng vải.

- Địa chỉ: 151A-153 Nguyễn Trãi, Phường 2.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018.

2. CỬA HÀNG NGUYỄN THỊ HIỀN - NGUYỄN TAILOR: Giảm giá 10% đối với dịch vụ may áo dài.

- Địa chỉ: 133/36 Lê Hồng Phong, Phường 3.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018.

3. CƠ SỞ VIETNAM SILVER HOUSE: Giảm giá 10% trên giá bán đối với trang sức bạc.

- Địa chỉ: 68 Nghĩa, Phường 6.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018.

4. CỬA HÀNG VẢI BẢO NGHI: Giảm giá 10% đối với mặt hàng vải.

- Địa chỉ: 337 Trần Hưng Đạo, Phường 10.

- Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018.

5. CƠ SỞ NGUYỄN THỊ MỘNG THU: Giảm giá 10% đối với mặt hàng vải.

- Địa chỉ: 534 Trần Hưng Đạo, Phường 14.
- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018.

6. CỬA  HÀNG KIỀU THANH: Giảm giá 10% đối với mặt hàng vải 

- Địa chỉ: 64 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/3 đến 17/3/2018

7. CỬA HÀNG KIỀU THANH: Giảm giá 10% đối với  mặt hàng vải.

- Địa chỉ: 546 Trần Hưng Đạo, Phường 14.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018.

8. DNTN HỒNG CHÍNH: Giảm giá 10% đối với mặt hàng vải

- Địa chỉ: 886 Nguyễn Trãi, Phường 14.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/3 đến 21/3/2018