Thứ hai, 17/4/2017

Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa Quận 5 phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ các dân tộc và họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu các dân tộc.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VĂN NGHỆ CÁC DÂN TỘC diễn ra tại sân Trung tâm Văn hóa Quận 5, từ lúc 16g00 đến 18g00 ngày 15/04/2017, vào cửa tự do; nội dung gồm có:
- Triển lãm ảnh nghệ thuật do các nghệ sĩ nhiếp ành người dân tộc sáng tác;
- Triển lãm ảnh hoạt động Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh;
- Trưng bày giới thiệu vật phẩm văn hóa các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer, …;
- Giao lưu văn nghệ: múa Lâm thôn – dân tộc Khmer, múa Lân và múa trống – dân tộc Hoa, múa xòe – dân tộc Thái, múa Tây nguyên – dân tộc Bana, Êđê, Racklay; các làn điệu dân ca của các dân tộc.

HỌP MẶT VĂN NGHỆ SĨ TIÊU BIỂU CÁC DÂN TỘC

Tiếp nối hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ các dân tộc, Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa Quận 5 tổ chức họp mặt 100 văn nghệ sĩ tiêu biểu các dân tộc. Chương trình gồm các phát biểu về ý nghĩa của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, phát biểu của lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh; trao giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật năm 2016 của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh; tặng quà Văn nghệ sĩ tiêu biểu.
Họp mặt đã diễn ra vào lúc 18g00 ngày 15/04/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận 5.