Thứ bảy, 7/5/2016

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Trung tâm Văn hóa quận 5 tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động quận 5 năm 2016, chủ đề “Cử tri Quận 5 tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021” .

Vào lúc 18g30 các ngày 05, 06, 07/4, Liên hoan diễn ra tại trường mầm non Họa Mi 3 (phường 3), chung cư Xóm Cải (phường 8) và Thuận Kiều Plaza (phường 12), thu hút 3.200 lượt nhân dân tham gia tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ban Giám khảo làm việc


Thông qua 15 câu chuyện thông tin đan xem với 32 tiết mục văn nghệ, 26 tuyên truyền viên và gần 500 diễn viên của 15 Đội thông tin cơ sở đã gửi đến nhân dân những quy định của pháp luật về tổ chức Quốc Hội, tổ chức chính quyền nhân dân, bầu cử đại biều Quốc Hội Khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Đông đảo nhân dân tham gia tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

 


Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 5 đã khen tặng Đội thông tin lưu động phường 7 xuất sắc đạt Giải A, Đội thông tin lưu động phường 13 xuất sắc đạt Giải B, Đội thông tin lưu động phường 5 xuất sắc đạt Giải C, Đội thông tin lưu động phường 02, 3, 15 đạt Giải khuyến khích, Đội thông tin lưu động phường 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 đạt Giải phong trào; 04 Tuyên truyền viên xuất sắc thuộc về Đội thông tin lưu động phường 7, 13, 15), Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về Đội thông tin lưu động phường 7.

Ngày 04/5/2016, Đội thông tin lưu động phường 7 sẽ tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, chủ đề “Cử tri thành phố tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021” .
Ngày 16, 17, 18/5/2016, tại phường 5, phường 7, phường 13 sẽ diễn ra các chương trình tuyên tuyền lưu động, báo cáo nhân dân kết quả Liên hoan và tiếp tục tuyên truyền chủ đề “Cử tri Quận 5 tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021” .

 

Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn