Thứ sáu, 26/2/2016

 CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950

LỊCH HỌC CÁC LỚP NGHỀ

 

 
 
Stt
 
BỘ MÔN
 
HỌC PHÍ
 
THỜI GIAN
 
GIÁO VIÊN
 
1
 
Massage toàn thân
1.800.000đ/ khóa (1,5 tháng)
Thứ 3.5.7/ 17:30 – 19:00
Thứ 2.4.6/ 19:00 – 20:30
 
Thu Huệ
 
2
 
Massage
 
chuyên nghiệp
2.900.000đ/ khóa (2 tháng)
 
3
 
Uốn mi
200.000đ/ 3 buổi (bao mỹ phẩm)
 
4
 
Waxing
( lông chân, tay, mày, mép)
600.000đ/ 4 buổi
 
5
 
Massage tay, chn
( dành cho thợ Nail)
800.000đ/ 6 buổi
 
6
 
Massage mặt
(Săn sóc thẩm mỹ)
 
Nối  mi
 
- Massage mặt:
      1.000.000đ/ khóa (1,5 tháng)
 
- Nối mi:
      1.100.000đ/ khóa (6 buổi)
Thứ 3.5.7/ 17:30 – 19:00
Thứ 2.4.6/ 19:00 – 20:30
 
Thu Huệ
Thứ 2.4.6/ 8:00 – 9:30
Thứ 3.5.7/ 19:00 – 20:30
 
Thanh Liên
 
7
 
Cắt Uốn Tóc
-    Căn bản  :  1.000.000đ/ tháng
 
-    Cắt chải  :  3.300.000đ/ 3 tháng
 
-    Nâng cao: 2.000.000đ/1,5 tháng
Thứ 2--> 7: 8:00 - 11:00
 
Quốc Cường
Thứ 2--> 7: 13:30 - 17:00
 
8
 
Trang Điểm
 
 
Chải Bới Tóc
 
 
Thắt Bím Tóc
Chải bới tóc:  1.600.000đ/ 2 tháng
 
Thắt bím tóc:    900.000đ/ tháng
 
 
Trang điểm:
- Cá nhân: 900.000đ/ tháng
- Căn bản: 800.000đ/ tháng
- Nâng cao: 1.500.000đ/ 2 tháng
- Cô dâu: 1.600.000đ/ 2 tháng
 
   - Chuyên nghiệp: 4.000.000đ
  40 buổi (Bao màu mắt, son môi)
Thứ 2.4.6/ 9:00 – 11:00
 
Thanh Liên
Thứ 2.4.6/ 17:30 – 19:30
Thứ 2.4.6/ 19:00 – 21:00
Thứ 3.5.7/ 9:00 – 11:00
Thứ 3.5.7/ 17:30 – 19:30
Thứ 3.5.7/ 19:00 – 21:00
 
9
 
Phun – Xăm thẩm mỹ
(Mắt, mày, môi)
4.000.000đ/ khóa (1,5 tháng)
Thứ 3.5.7/ 8:00 – 11:00
 
Thứ 3.5.7/ 13:30 – 16:30
 
Thanh Nữ
 
10
 
Làm Móng
 
 
Trang trí Móng
 
 
Đắp Móng Giả
 
Làm móng:
- Căn bản :   700.000đ/ tháng
- Vẽ cọ nét, cọ tóc:
     1.200.000đ/ khóa (1,5 tháng)
- Vẽ cọ bản, cọ xéo:
    1.300.000đ/ khóa (1,5 tháng)
     -Vẽ nâng cao: 1.600.000đ/ thg
- Vẽ thời trang (Cấp tốc) :      
             2.000.000đ/ 30 buổi
 
 
   Vẽ bột nổi :  1.100.000đ/ tháng
 
 
Đắp móng bột: 1.200.000đ/ tháng
 
 
   Đắp Gel  :  1.200.000đ/ tháng
Thứ 2.4.6/ 19:00 – 21:00
 
Thanh Liên
Thứ 3.5.7/ 8:30 – 10:30
Thứ 2.4.6/ 8:30 – 10:30
 
Thanh Nữ
Thứ 2.4.6/ 17:00 – 19:00
Thứ 2.4.6/ 14:30 – 16:30
 
Mỹ Doanh
Thứ 3.5.7/ 14:00 – 16:00
Thứ 3.5.7/ 19:00 – 21:00
 
11
 
Nghệ thuật Cắm hoa
- Khóa 1:   450.000đ/ tháng
- Khóa 2:   500.000đ/ tháng
- Khóa 3:   550.000đ/ tháng
- Khóa 4:   600.000đ/ tháng
Thứ 3.5.7/ 7:30 – 9:30
 
Ngọc Phượng
Thứ 3.5.7/ 17:00 – 19:00
Thứ 3.5.7/ 19:00 – 21:00
 
12
 
Hoa giấy
- Khóa 1:   450.000đ/ tháng
- Khóa 2:   500.000đ/ tháng
     - Khóa 3:   550.000đ/ tháng
Thứ 3.5.7/ 9:30 – 11:00
 
Ngọc Phượng
 
13
 
Trang trí Bánh Kem
- Khóa 1:   450.000đ/ tháng
- Khóa 2:   500.000đ/ tháng
- Khóa 3:   500.000đ/ tháng
- Khóa 4:   550.000đ/ tháng
- Khóa 5:   600.000đ/ tháng
Thứ 3.5.7/ 7:30 – 9:30
 
Ngọc Phượng
Thứ 3.5.7/ 17:00 – 19:00
Thứ 3.5.7/ 19:00 – 21:00
 
14
 
Tỉa Rau Củ
- Khóa 1:   450.000đ/ tháng
- Khóa 2:   500.000đ/ tháng
- Khóa 3:   500.000đ/ tháng
- Khóa 4:   550.000đ/ tháng
- Khóa 5:   600.000đ/ tháng
Thứ 3.5.7/ 7:30 – 9:30
 
Ngọc Phượng
Thứ 3.5.7/ 17:00 – 19:00
Thứ 3.5.7/ 19:00 – 21:00
 
15
 
Nấu ăn
600.000đ/ khóa ( 12 món )
Thứ 2.4.6/ 17:30 – 19:00
 
Minh Thu
 
16
 
Làm bánh ngọt các loại
600.000đ/ khóa ( 12 món )
 
17
 
Làm kem lạnh
250.000đ ( 1 món chọn )
 
18
 
Pha chế thức uống
480.000đ/ khóa ( 12 à 14 loại )
 
19
 
Trang trí Rau câu
500.000đ/ khóa ( 12 kiểu )
Thứ 2.4.6/ 17:30 – 19:00
 
Minh Thu
 
20
 
Xôi  hoặc  Chè
200.000đ/ món (học viên tự chọn)
 
21
 
Kết nữ trang
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 550.000đ/ tháng
- Khóa 3: 600.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
22
 
Kết giỏ
- Khóa 1: 600.000đ/ tháng
- Khóa 2: 700.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
23
 
Kết hạt chuyên đề
- Khóa 1: 750.000đ/ tháng
- Khóa 2: 800.000đ/ tháng
- Khóa 3: 850.000đ/ tháng
- Khóa 4: 900.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
24
 
Thêu kết cườm
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 550.000đ/ tháng
- Khóa 3: 600.000đ/ tháng
- Khóa 4: 650.000đ/ tháng
- Khóa 5: 700.000đ/ tháng
- Khóa 6: 800.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
25
 
Thêu Ruban
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 550.000đ/ tháng
- Khóa 3: 600.000đ/ tháng
- Khóa 4: 700.000đ/ tháng
- Khóa 5: 750.000đ/ tháng
- Khóa 6: 800.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
26
 
Hoa Voan
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 600.000đ/ tháng
- Khóa 3: 800.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
27
 
Búp bê bằng giấy
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 550.000đ/ tháng
- Khóa 3: 600.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
28
 
Đan tay
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 600.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy
 
29
 
Móc len sợi
- Khóa 1: 500.000đ/ tháng
- Khóa 2: 600.000đ/ tháng
- Khóa 3: 700.000đ/ tháng
Thứ 3.5/ 9:00 – 10:30
Thứ 2.4/ 19:30 – 21:00
 
Thanh Thủy