Thứ sáu, 26/2/2016

 CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950
________________
 
LỊCH HỌC LỚP HỘI HỌA
 
Stt
BỘ MÔN
HỌC PHÍ
GIÁO VIÊN
1
Hội họa
(Học viên có thể tự chọn giờ học thích hợp)
 
Thời gian học:
Sáng      8:00 – 11:00
Chiều    14:00 – 17:00
Tối        17:30 – 20:30
-    Căn bản thiếu nhi (học thứ 7) : 100.000đ/ tháng
-    Căn bản từ lớp 1 à 5 : 250.000đ/ tháng
-    Căn bản từ lớp 6 à 9 : 300.000đ/ tháng
-    Căn bản từ lớp 10 à 12 : 350.000đ/ tháng
-    Căn bản tỉnh vật (người lớn): 350.000đ/ tháng
-    Vẽ tượng : 400.000đ/ tháng
-    Chân dung chì : 400.000đ/ tháng
-    Chân dung (bột than) : 450.000đ/ tháng
-    Màu nước: Trang trí + Phong cảnh : 450.000đ/ tháng
-    Sơn dầu: 500.000đ/ tháng
- Luyện thi Mỹ thuât công nghiệp: 500.000đ/ tháng
Phạm
Văn Tính