Thứ sáu, 26/2/2016

 CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950

________________
 
LỊCH HỌC MÚA BỤNG
KHIÊU VŨ – NHẢY HIỆN ĐẠI
 
 
HỌC PHÍ:

 


Khiêu vũ: 300.000đ/ tháng
Múa bụng:   380.000đ/ tháng


 
Stt
BỘ MÔN
THỜI GIAN
GIÁO VIÊN
1
Belly Dance
(Múa bụng)
Thứ 3.5.7/  18:00 – 19:00
Trang Amani
2
Khiêu Vũ
Thứ 2.4.6/  8:00 – 9:30
Hoàng Tâm
Thứ 3.5.7/  8:00 – 9:30
Thứ 3.5.7/  15:00 – 16:30
Thứ 2.4.6/   9:30 – 11:00
Tuấn Thành
Thứ 3.5.7/   9:30 – 11:00
Thứ 2.4.6/   19:30 – 21:00
Vĩnh Hưng
Thứ 3.5.7/   18:00 – 19:30
Minh Trí
Thứ 3.5.7/  19:30 – 21:00
Thứ 2.4.6/  18:00 – 19:30
Minh Tấn