Thứ bảy, 12/12/2009 KHÁI QUÁT:

Năm 1983, Đội Múa được thành lập cùng với việc hình thành Nhà Văn hóa quận 5 (tiền thân của Trung tâm Văn hóa hiện nay), với nhiệm vụ phục vụ các yêu cầu văn hóa nghệ thuật, chính trị tại quận 5.


Trong suốt 26 năm qua, từ khi được thành lập đến nay, đội Múa quận 5 đã từng bước xây dựng cho mình là một trong các CLB – Đội – nhóm xuất sắc trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật của Quận. Đội đã tập hợp nuôi dưỡng nhiều hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, cung cấp nhiều diễn viên múa nổi tiếng như Thái Đạt Minh, Tố Như…, đồng thời là nơi phát huy bộ môn nghệ thuật múa của quần chúng nhân dân trong và ngoài quận.


Dựa vào tiềm năng dồi dào 2 nền nghệ thuật Việt – Hoa trong quận, đội múa đã xây dựng hoạt động của mình với nhiều loại hình dân gian, hiện đại, tạo nên nhiều màu sắc đa dạng và phong phú trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.

 ĐẶC ĐIỂM :

Trước đây lực lượng chính của đội là các thành viên quần chúng yêu thích bộ môn nghệ thuật múa ; sau đó từng bước theo yêu cầu phục vụ và ngày càng cao, đòi hỏi các thành viên trong đội phải nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Hiện nay, đội gồm những sinh viên đã hoặc đang được đào tạo tại các trường văn hóa nghệ thuật trong thành phố.


  CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

- Chức năng : Định hướng thẩm mỹ, nghệ thuật bộ môn nghệ thuật múa theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Định hướng nghệ thuật và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và nghệ thuật thế giới có chọn lọc .
- Nhiệm vụ : Biểu diễn nghệ thuật (chuyên nghiệp và văn nghệ quần chúng), lễ hội, liên hoan, hội thi hội diễn, phục vụ chính trị . . .

 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Hiện nay, với tên gọi Vũ đoàn Rạng Đông, đội quy tụ 34 thành viên, trong đó gồm
- Biên đạo (Đại học) : 9 người
- Đại học khác : 11 người
- Trung cấp múa (hệ 2 và 4 năm) : 14 người

Ngoài ra, theo yêu cầu hoạt động tại Trung tâm Văn hóa quận 5 với những quy mô lớn (lễ hội Đèn hoa, Nguyên tiêu . . . ) đội múa tập hợp với số lượng tăng lên đáng kể (hơn 60 thành viên)

Đội múa đã duy trì khá ổn định về tổ chức cũng như hoạt động, đáp ứng phần nào nhu cầu hưởng thụ , nhu cầu sáng tạo văn hóa , đồng thời tiếp tục giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao của quận.

Là lực lượng thường xuyên hoạt động tại TTVH quận 5 với hình thức tổ chức biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân, tham gia biểu diễn các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ chính trị trong các lễ hội, các chương trình chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các hội thi hội diễn cấp thành phố.

Hoà theo xu thế phát triển của xã hội trong điều kiện giao lưu quốc tế, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở và sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đội múa đã từng bước xây dựng cho mình một chương trình hành động thiết thực bảo đảm đầy đủ các yêu cầu trong tình hình hoạt động văn hóa hiện nay tại quận 5 nói riêng và thành phố nói chung.


THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THƯỜNG XUYÊN TẠI TTVH/Q5.

Đội tham gia thường xuyên các lễ hội, hội thi, liên hoan VHNT cấp thành phố và các hoạt động VHNT tại quận như: Hội Đèn hoa, Nguyên tiêu, chương trình văn hóa nghệ thuật dân tộc Hoa – Chăm – Khmer “Chung một dòng sông”, các lễ hội, hội thi, chương trình văn nghệ chủ đề chào mừng các ngày lễ kỷ niệm…


  CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :

1. Năm 1992 : tiết mục múa “Khổng tước”nhận bằng khen Bộ VHTT trong Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp tổ chức tại Nhà hát thành phố

2. Năm 1995 : là lực lượng quần chúng duy nhất được Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam mời tham gia Liên hoan Nghệ thuật Múa chuyên nghiệp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Múa Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

3. Năm 1996 Giải A tiết mục múa “Katu” tại Liên hoan Giai điệu quê hương

4. Năm 2002 : Giải A tiết mục “Múa tuồng”Liên hoan Giai điệu quê hương

5. Giải B tiết mục “Ngày hội Nguyên Tiêu” trong Liên hoan Nghệ thuật múa TPHCM lần I – 1999 tại nhà hát Bến Thành

6. Giải A “Liễu thắm đào tươi”, giải B “Chúc phúc” và “Quai thao”

7. Giải B tiết mục “Đêm hoa đăng” liên hoan nghệ thuật múa TPHCM lần I – 2007 do Hội nghệ sĩ múa tổ chức

8. Huy chương vàng tiết mục “Múa Trống” tại Liên hoan Tiếng hát miền Đông năm 2008 tại Vũng Tàu

9. Huy chương vàng hát múa “Đất nước lời ru”

10. Huy chương vàng hát múa “Rạng rỡ Việt Nam”

11. Giải A “Trống hội non sông”, giải B “Gọi rừng”, giải B “Nguyệt”, giải C “Khát vọng bay lên” tại Liên hoan Nghệ thuật Múa thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II – 2009

       Ngoài ra còn nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của UBND quận 5, sở VHTT thành phố HCM, Hội nghệ sĩ múa thành phố, Hội Nghệ sĩ múa Việt nam và Bộ VHTT trong nhiều năm liền.

      Trong suốt 26 năm xây dựng và phát triển, đội múa luôn nỗ lực tìm tòi sáng tạo để tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sáng tạo văn hóa của nhân dân phục vụ chính trị, kinh tế xã hội theo đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời là nơi tác nghiệp hướng dẫn chuyên môn bộ môn nghệ thuật múa để nuôi dưỡng và phát triển các hoạt động múa trên địa bàn quận 5 nói riêng và thành phố nói chung