Thứ năm, 10/2/2011

Hình ảnh hoạt động chào Xuân Tân Mão của CLB Mỹ thuật - Trung tâm Văn hóa quận 5

Họa sĩ - nhà thư pháp Trương Lộ đang viết tên các họa sĩ đã tham gia thực hiện

 bức tranh tập thể

 

Các họa sĩ Huỳnh Tuần Bá, Lư Hồng Phúc, Trần Văn Hải, Trịnh Huy, Quan Tồn Chí...

đang chuẩn bị thực hiện bức tranh thủy mạc tập thể vào đêm 29 Tết

Triển lãm "Đất nước vào Xuân" của CLB tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa

rất thu hút sự quan tâm của khách tham quan

 

Các họa sĩ của CLB và họa sĩ nước ngoài đang phác thảo

những nét cọ đầu tiên của bức tranh "Hoa sen" vào sáng mùng 6 Tết