Thứ tư, 9/11/2011

   Thực hiện kế hoạch số 3913/KH-STP ngày 02 tháng 8 năm 2011, của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 5, về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2011 – Chủ đề: “ Những tiểu phẩm hòa giải hay ”.

   Sáng ngày 05/11/2011, tại Trung tâm văn hóa, buổi tổng kết Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2011 – Chủ đề: “ Những tiểu phẩm hòa giải hay ” đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện các ban ngành quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân 15 phường.

   Hội thi được diễn ra từ ngày 01/10/2011 đến ngày 21/10/2011, có 08 tiểu phẩm của các Phường 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 và phường 14 đăng ký dự thi cấp quận. Ban tổ chức đã khen thưởng các đơn vị tham gia cấp quận và chọn 2 tiểu phẩm: “ Di sản thừa kế ” của đơn vị UBND Phường 3 và tiểu phẩm “Thách cưới ” của đơn vị UBND phường 6 tham gia vòng thi chung kết cấp thành phố.
 

Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn