Thứ tư, 13/8/2014

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập chủ đề
năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc; thu hút nhân dân các giới tham gia, tập trung lứa tuổi thanh thiếu niên.
 
II. THỂ LỆ HỘI THI:
1. Đối tượng tham gia: nhân dân các giới; cán bộ, viên chức, người lao động; sinh viên, học sinh từ cấp II trở lên đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn quận 5.
-       Bảng A: trình bày bài thi bằng tiếng Việt
-       Bảng B: trình bày bài thi bằng tiếng Hoa
2. Nội dung và hình thức hội thi:
2.1 Nội dung:
-       Nêu khái quát những nội dung trọng tâm trong Di chúc Bác Hồ.
-       Nêu nhận thức của mình về giá trị lịch sử và thời đại, về tính giáo dục, về ý nghĩa của bản Di chúc Bác Hồ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
-       Từ một nội dung cụ thể tâm đắc nhất trong bản Di chúc, thí sinh liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.2 Hình thức: Hội thi được tiến hành qua 2 vòng.
-       Vòng 1: Thi viết
+     Thí sinh trình bày nội dung bài viết theo nội dung quy định, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, kiểu chữ Time new Roman, cỡ chữ 14; có minh họa hình ảnh, trang trí đẹp, đóng cuốn.
+     Bài viết cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên đơn vị công tác, học tập hoặc nơi tham gia sinh hoạt.
+     Ban tổ chức tuyển chọn 10 thí sinh có bài viết xuất sắc nhất ở mỗi bảng vào Vòng 2.
-       Vòng 2: Thi thuyết trình
+     Thí sinh trình bày nội dung bài viết: diễn cảm, thuyết phục; yêu cầu không đọc nguyên văn bài viết.
+     Khuyến khích minh họa bằng các hình thức ca, múa, trình chiếu phim tư liệu hoặc hình ảnh tư liệu. Nội dung minh họa gửi về Ban tổ chức trước ngày thi 7 ngày.
3. Thời gian:
-       Vòng 1: từ ngày 01/8/2014 đến ngày 26/9/2014
+        Chọn bài: từ 29/9 đến 24/10/2014
+        Công bố kết quả thí sinh vào vòng 2: ngày 30/10/2104
-       Vòng 2: ngày 09/11/2014 (Chủ nhật), tại Trung tâm Văn hóa Quận 5
-       Tổng kết, trao giải: 19g30, 23/11/2014, tại Trung tâm Văn hóa Quận 5
4. Cơ cấu giải thưởng: Ở mỗi bảng thi, Ban tổ chức trao tặng 10 giải thưởng
-       01 Giải Nhất:                             2.000.000đ
-       01 Giải Nhì:                               1.500.000đ
-       01 Giải Ba:                                1.000.000đ
-       07 Giải Khuyến khích:    500.000đ/mỗi giải
5. Ban Giám khảo:
-       Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
-       Đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
-       Đại diện Ban Tuyên giáo Quận 5
-       Đại diện Trung tâm Giáo dục thường xuyên tiếng Hoa thành phố
6. Liên hệ thông tin và tiếp nhận bài dự thi:
-       Trung tâm Văn hóa quận 5 - Phòng Văn hóa Văn nghệ (tầng 3)
-       105 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5
-       Điện thoại: (08) 3855 4959.
 
                                                                               BAN TỔ CHỨC

 

 

Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn