Thứ năm, 18/10/2018

 Tác giả: Phan Tuyết, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Hoàng Anh sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2018
          Chủ tịch Hồ Chí Minh,lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sụ nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thề cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.
          Nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến đông đào bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị (khóa XII); Cuốn sách là tập hợp các bài nói, bài viết, các câu chuyện và đặc biệt là tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thể hiện phong cách làm việc của Bác.
           Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi và càng thấm thía hơn những ý nghĩa sâu sắc trong lời dạy của Người.
         
Sách Phong cách làm việc của Bác Hồ đang có tại Thư viện Quận 5, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.