Thứ năm, 27/10/2016

 Khi một nhóm hoạt động tốt thì hiệu quả sẽ cao. Người ta thừa nhận năng lực và sự khác biệt cá nhân, tuyên dương và chia sẻ những thành công. Khi sai sót phát sinh, người ta xem đó là cơ hội để học tập hơn là thất bại. Nhưng không phải tất cả các nhóm đều gắn kết. Sự thất vọng có thể xuất hiện khi có những khó khăn nhỏ. Người ta có thể quá tập trung vào chuyện nội bộ và tiến bộ chậm lại.

Các lãnh đạo nhóm giỏi thường tìm cách hỗ trợ nhóm của mình làm việc hiệu quả theo tiến độ, đồng thời cũng đảm bảo mọi người có đủ thời gian để suy nghĩ về những vấn đề dài hạn hơn. Sự thôi thúc thử nghiệm các phương pháp mới và học hỏi từ người khác ngày càng gia tăng.

Những ý tưởng trong quyển sách này sẽ đưa ra hàng loạt đề nghị để giúp ta đo lường khả năng cao nhất mà mình có thể đạt được ở vai trò lãnh đạo hoặc vai trò thành viên. Quyển sách này có thể là một công cụ thực hành dành cho những nhà quản lý và lãnh đạo ở bất kỳ cấp bậc, bất kỳ tổ chức và bất kỳ quốc gia nào.

 

Quyển sách gồm mười phần:

1.     Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả.

2.     Nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện đã có sẵn.

3.     Phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm.

4.     Xây dựng một nhóm mới.

5.     Trở thành một nhà lãnh đạo nhóm tốt hơn.

6.     Đảm bảo có những nhóm hiệu quả hơn trong toàn thể tổ chức của bạn.

7.     Trở thành một thành viên chính thức trong nhóm.

8.     Đảm bảo sự phát triển của nhóm hiệu quả.

9.     Đảm bảo nhóm liên tục học tập.

10.                        Đảm bảo học tập liên tục về kỷ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả.

Tác giả Peter Shaw hy vọng những ý tưởng trong sách cung cấp những gợi ý đánh giá về tư duy và cả thực hành khi chúng ta tham gia vào những đội nhóm khác nhau.

Sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, 345 trang; hiện có tại Thư Viện Quận 5, thân mời quý vị tìm đọc.