Thứ tư, 11/5/2011

     Số 184 Hồng Bàng - Phường 12 / Quận 5

     Được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND và bảng xếp hạng di tích do Chủ tịch UBND thành phố cấp ngày 29/4/2009.

     Hội quán Phước An còn gọi là Chùa Minh Hương thờ Ông Quan đế thánh quân, Quan Âm, Phật Di lặc, bà Ngũ hành, Ngựa xích thố…….. Do nhánh người Hoa Minh Hương nguyên quán ở 7 phủ thuộc 3 tỉnh Quảng Đông , Phước Kiến, Triết Giang (Trung quốc) sinh sống tại vùng Chợ Lớn, là những người Hoa lấy vợ là người Việt xây dựng trùng tu trên nền hội quán An Hòa (còn gọi là An Hòa cổ miếu, thờ ông Quan đế Thánh quân) từ năm 1902 thành hội quán Phước An hiện nay và gọi là chùa Minh Hương.

     Với lối kiến trúc chủ yếu bằng gốm và gỗ, trên đỉnh là mô hình phù điêu thu nhỏ bằng gốm sứ và phù điêu nghệ thuật cổng tam quan, những hoa văn khu chính điện, liễn xưa rất có giá trị.

     Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị như: Tượng thờ bằng gỗ lim có niên hạn trên ba trăm năm, lư hương kiểu cổ, trống, sư tử đá, giá trưng kích-thương. Đặc biệt có 3 tủ thờ hiện vật trưng bày trang trí bằng đồng và còn lưu giữ các bộ bàn - ghế - giường đồ gỗ xưa……đời nhà Thanh.


     Một số hình ảnh Hội quán Phước An (chùa Minh Hương):

     Mặt trước chính diện hội quán Phước An (chùa Minh Hương).