Thứ ba, 24/5/2011

         

            Sinh năm 1941, nguyên quán Vạn Xương, Hải Nam (Trung quốc)

            Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật TP HCM, Phó chủ nhiệm CLB Mỹ thuật người Hoa TP HCM, Phó chủ nhiệm Chi hội Thư pháp (thuộc Hội VHNT các dân tộc TP HCM), Cố vấn CLB Mỹ thuật Q5 (thuộc TTVH Q5).

 

Một số tác phẩm của Họa sĩ Huỳnh Tuần Bá

Nắng Xuân