Thứ sáu, 11/3/2011

Họa sĩ Huỳnh Tiên Nam (Huỳnh Hiền Vĩ)

 

          Sinh năm 1957, nguyên quán Quảng Đông (Trung quốc).

          Hội viên CLB Mỹ thuật người Hoa TP.HCM, Hội viên Chi hội Thư pháp (thuộc Hội VHNT các dân tộc TP), Ủy viên BCH CLB Mỹ thuật Q5 (thuộc TTVH Q5).

               Một số tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Tiên Nam: