Thứ sáu, 28/6/2013

Lớp Thể dục thẩm mỹ Hoa Hồng

... chi tiết

Thứ năm, 31/12/2009

 

Gồm bộ môn :
+ Thể dục Thẩm mỹ Căn bản
+ Thể dục Thẩm mỹ Nâng cao Kết hợp nhạc
+ Lớp Aerobic Dance

... chi tiết