Thứ sáu, 26/2/2016

  CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950

... chi tiết

Thứ sáu, 26/2/2016

  CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950

... chi tiết

Thứ sáu, 26/2/2016

  CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950
________________
 
LỊCH HỌC LỚP HỘI HỌA
... chi tiết

Thứ sáu, 26/2/2016

  CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950

________________
 
LỊCH HỌC MÚA BỤNG
KHIÊU VŨ – NHẢY HIỆN ĐẠI
... chi tiết

Thứ sáu, 26/2/2016

 CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950
________________
 
LỊCH HỌC YOGA – VÕ THUẬT
 
        Học phí:
Yoga        :  260.000đ/ tháng
Võ thuật :  180.000đ/ tháng
... chi tiết

Thứ sáu, 26/2/2016

  CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5 – ĐT: 38 558950
----- o0o -----
 
VI TÍNH HOA:
Các lớp khai giảng thường xuyên, giáo viên giảng bài bằng tiếng Quảng Đông, học trực tiếp trên máy (mỗi người một máy), gồm các khóa:
Windows XP, Đánh chữ Hoa, Word, Excel, Access, CorelDraw, Photoshop, Power Piont, …….
 
Giáo viên hướng dẫn: Phan Ẩm Đức
... chi tiết

Thứ sáu, 26/2/2016
  CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG 
      SỐ 2 TRẦN XUÂN HÒA P7.Q5 - ĐT: 3855 8950
 
... chi tiết

Thứ ba, 29/1/2013

  Câu lạc bộ kiến thức kỹ năng là một đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Trung tâm VĂN HÓA QUẬN 5, CLB có chức năng: “Hướng dẫn quần chúng sử dụng thời gian nhàn rỗi để nâng cao Kiến thức và trau dồi Năng khiếu” 

... chi tiết


Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn