Thứ sáu, 26/6/2015

    Hiện nay, yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy thường nhấn mạnh đến việc tự học. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng chói về tự học. Qua tác phẩm “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Dân Tiên, Nhà xuất bản Sự thật in năm 1975, ta có thể thấy rõ điều đó.

... chi tiết

Thứ tư, 17/6/2015

  Khi cách mạng thành công, trên cương vị của một Chủ tịch nước nhưng Bác vẫn luôn giữ lối sống giản đơn, bình dị và vô cùng tiết kiệm. Sau Cách mạng tháng Tám, trước nạn đói rất nghiêm trọng, Người phát động sẻ áo nhường cơm, mỗi người cứ mười ngày nhịn ăn một bữa để góp gạo cứu dân nghèo và chính Người đã gương mẫu thực hiện.

... chi tiết

Thứ ba, 2/6/2015

  Năm 1946, lần đầu tiên Giáo sư,Viện sĩ Trần Đại Nghĩa được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là lúc ông cùng kiều bào ta ở Pháp ra sân bay đón Bác, khi ấy Người sang thăm nước cộng hòa Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp.

 
... chi tiết

Thứ ba, 2/6/2015

    GƯƠNG ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH....

... chi tiết

Thứ hai, 27/4/2015
NHỮNG KỶ NIỆM SINH NHẬT SÂU SẮC TRONG CUỘC ĐỜI BÁC HỒ - KỶ NIỆM SINH NHẬT BÁC LẦN ĐẦU TIÊN
 
Năm1946 là năm kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ lần đầu tiên.
Sáng ngày 19-5-1946, tại Bắc Bộ phủ, các đại biểu thiếu nhi Thủ đô, tự vệ, hướng đạo và hơn 50 đại biểu Nam bộ đã đến chúc mừng sinh nhật Bác.
... chi tiết

Thứ hai, 27/4/2015

  BÌNH DỊ NHỮNG NƠI Ở 

          Sau chặng đường dài 30 năm, dấu chân Bác Hồ in trên 28 quốc gia của thế giới đầy biến động trong những năm đầu của thế kỷ XX, ngày 28 tháng 1 năm 1941, Người dừng chân  bên cột mốc biên giới số 108, lòng bồi hồi xúc động, nhìn về phía  trước, nơi đó là Tổ quốc, là đất mẹ. Từ giờ phút lịch sử đó, Người sẽ cùng cả dân tộc Việt Nam hướng về tương lai với một ý chí mãnh liệt: Dân tộc Việt Nam phải được hồi sinh, phải trở về chính mình như ông cha đã từng giữ gìn suốt nhiều ngàn năm lịch sử.

... chi tiết

12