Thứ sáu, 9/5/2014

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC BÀI HÁT - TIỂU PHẨM - THƠ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015) VÀ KỶ NIỆM 125 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2015)  >>> Xem chi tiết

... chi tiết

Thứ hai, 5/5/2014

  QUY CHẾ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC BÀI HÁT - TIỂU PHẨM - THƠ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015) VÀ KỶ NIỆM 125 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2015) >>> Xem chi tiết

... chi tiết

Thứ hai, 5/5/2014

    THÔNG BÁO SỐ 2 - VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC BÀI HÁT - TIỂU PHẨM - THƠ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM >>> Xem chi tiết

... chi tiết

Thứ hai, 5/5/2014

    THÔNG BÁO VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC BÀI HÁT - TIỂU PHẨM - THƠ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015) VÀ KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1980 - 19/5/2015)  >>> Xem chi tiết

... chi tiết