Hội thi Hội diễn
Thứ tư, 13/8/2014
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập chủ đề
năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc; thu hút nhân dân các giới tham gia, tập trung lứa tuổi thanh thiếu niên.
Chi tiết

Lễ hội
Thứ ba, 8/11/2011

   Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động lễ hội truyền thống tại quận 5, góp phần giữ gìn phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; Trung tâm văn hóa đã tổ chức nhiều lễ hội gắn với những ngày lễ, tết trong năm 2011 với quy mô lớn, vừa theo từng chủ đề nội dung và thời điểm, như sau:

Chi tiết

Văn hóa Văn nghệ
Thứ năm, 8/3/2012

Sự thơ ngây và hồn nhiên là những gì bộ ảnh này muốn truyền tải từ những góc nhìn về trẻ em – mầm non của đất nước - vui xuân trong năm nay. Hình chụp tại Trung tâm Văn hóa quận 5 vào ngày 29 Tết Nhâm Thìn 2012.

Chi tiết

Thông báo
Thứ ba, 7/11/2017

 * Vị trí Kế toán viên: Cao đẳng ngành Kế toán kiểm toán trở lên; Trình độ B - Tin học, Trình độ B - Anh văn

Yêu cầu: có 02 năm kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ kế toán, có kiến thức về xử lý số liệu bằng máy tính trong công tác kế toán, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
 
Chi tiết

Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn