Thứ tư, 10/11/2010

    Hệ thống lại những câu nói nổi tiếng của các nhân vật trong lịch sử dân tôc, để bạn đọc dễ nhớ, đồng thời cũng hiểu thêm một phần lịch sử Việt Nam qua mảng đề tải này, chẳng hạn khi nghe câu nói

... chi tiết

Thứ tư, 25/8/2010

Sách mới Hà nội 36+góc nhìn-Tác giả Nguyễn Thanh Bình do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành,
Chùm tác phẩm Việt nam về tình yêu đôi lứa, cuộc sống gia đình như “36 truyện ngắn tình yêu”;”Một nửa”; “Buffet”…

... chi tiết